ZUFFENHAUSEN LEGENDS

A SITE DEDICATED TO LEGENDARY RACING CARS FROM ZUFFENHAUSEN


SINGLE MAKE RACES

   PORSCHE SUPERCUP  

1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014  2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  

   PORSCHE 944 Turbo CUP DEUTSCHLAND  

1986   1987   1988   1989   1990

   PORSCHE CARRERA CUP DEUTSCHLAND  

1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  


   PORSCHE 944 Turbo CUP FRANCE  

1987   1988   1989   1990

   PORSCHE CARRERA CUP FRANCE  

1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

      
PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE BENELUX    

2013  
2014  

   PORSCHE CARRERA CUP JAPAN  

2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012

   PORSCHE CARRERA CUP GREAT BRITAIN  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016  

   PORSCHE CARRERA CUP AUSTRALIA  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2011   2012   2013   2014   2015  

   PORSCHE CARRERA CUP ASIA  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012

   PORSCHE CARRERA CUP SCANDINAVIA  

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012  

   IMSA GT3 CUP CHALLENGE  

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012  

   PORSCHE CARRERA CUP BRASIL  

2011   2012

   PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE BRASIL  

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012

   PORSCHE CARRERA CUP ITALIA  

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016