#77
PORSCHE 996 GT3 RS
Team Taisan Advan
Atsushi Yogou (J) / Kazuyuki Nishizawa (J) / Akira Iida (J)
21 - 3 GT