1981
Acropolis Rally
       
PORSCHE 911 #30 - G.Raptopoulos / J.L.Nikolaides - DNF