2013
American Le Mans Series
 
       
16/3     12 Hours of Sebring
       
# 10 - 997 GT3 Cup - 30
Davis / Faieta / Avenatti
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 27
Heylen / Fogarty / Hedlund
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 17 - 3 GT
Henzler / Sellers / Tandy
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 24 - Winner GTC
Bleekemolen / MacNeil / von Moltke
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 29
Lally / Dempsey / Foster
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 26 - 3 GTC
Edwards / Cisneros / Wong
 
# 31 - 997 GT3 Cup - 35
Giermaziak / Gomez / Farnbacher
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 32
Ehret / Imperatori / Sandberg
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 25 - 2 GTC
Pulmpelly / Canache / Wong
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 20
Holzer / Miller / Lietz
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 28
Keating / Faulkner / Stanton
 
# 68 - 997 GT3 Cup - 38
Carter / Estre / De Quesada
 
   
  # 99 - 997 GT3 Cup - 31
Aschenbach / Calvert-Jones / Curran
 
       
20/4     Long Beach Grand Prix
       
# 10 - 997 GT3 Cup - DNF
Faieta / Avenatti
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 29
Hedlund / Heylen
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 19
Sellers / Henzler
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 23
MacNeil / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 26
Dempsey / Foster
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 20 - Winner GTC
Cisneros / Edwards
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 22 - 3 GTC
Wong / Pumpelly / von Moltke
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 21 - 2 GTC
Pulmpelly / Canache
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 13
Miller / Holzer
# 66 - 997 GT3 Cup - 27
Keating / Faulkner
# 68 - 997 GT3 Cup - 24
Curtis / Stanton
# 99 - 997 GT3 Cup - DNF
Ballou / Calvert-Jones
       
11/5     Laguna Seca, American Le Mans Monterey
       
# 06 - 997 GT3 RSR - 18
Long / Kimber-Smith
 
# 10 - 997 GT3 Cup - 25
Davis / Avenatti
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 24
Hedlund / Heylen
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 10 - 2 GT
Sellers / Henzler
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 22 - 3 GTC
MacNeil / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 21 - 2 GTC
Dempsey / Lally
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 20 - Winner GTC
Cisneros / Tandy
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 30
Ehret / von Moltke
 
# 45 - 997 GT3 Cup - DNF
Pulmpelly / Neiman / Canache
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 15
Holzer / Miller
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 23
Keating / Faulkner
 
# 68 - 997 GT3 Cup - 27
Stanton / Novich
 
   
  # 99 - 997 GT3 Cup - 31
Ballou / Wagner
 
       
6/7     Lime Rock Northeast Grand Prix
       
# 06 - 997 GT3 RSR - 15 - 3 GT
Long / Kimber-Smith
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 25 - 2 GTC
Hedlund / Heylen
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 21
Henzler / Sellers
 
# 22 - 997 GT3 Cup - DNF
MacNeil / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 30
Dempsey / Lally
 
# 30 - 997 GT3 Cup - DNF
Cisneros / Armindo
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 29
Neiman / von Moltke
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 24 - Winner GTC
Pulmpelly / Canache
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 20
Miller / Holzer
# 66 - 997 GT3 Cup - 26 - 3 GTC
Keating / Faulkner
# 68 - 997 GT3 Cup - 27
Ostella / Stanton
       
21/7     Grand Prix of Mosport
       
# 06 - 997 GT3 RSR - 18
Kimber-Smith / Long
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 26
Hedlund / Heylen
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 20
Henzler / Sellers
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 22 - Winner GTC
MacNeil / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 25
Dempsey / Lally
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 27
Cisneros / Edwards
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 28
Neiman / von Moltke
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 23 - 2 GTC
Canache / Pulmpelly
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 19
Miller / Holzer
# 66 - 997 GT3 Cup - 30
Keating / Faulkner
# 68 - 997 GT3 Cup - 24 - 3 GTC
Popow / Dalziel
       
11/8     Road America Orion Energy Systems 245
       
# 06 - 997 GT3 RSR - 18
Kimber-Smith / Long
 
# 11 - 997 GT3 Cup - DNF
Hedlund / Heylen
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 22
Sellers / Henzler
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 25 - 2 GTC
MacNeil / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 27
Dempsey / Lally
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 26 - 3 GTC
Cisneros / Edwards
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 28
Neiman / von Moltke
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 24 - Winner GTC
Canache / Pulmpelly
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 17
Miller / Holzer
# 66 - 997 GT3 Cup - DNF
Keating / Faulkner
# 68 - 997 GT3 Cup - 29
Courtney / Snow
       
31/8     Grand Prix of Baltimore
       
# 06 - 997 GT3 RSR - DNF
Long / Kimber-Smith
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 15 - 3 GTC
Hedlund / Heylen
 
# 17 - 997 GT3 RSR - DNF
Henzler / Sellers
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 14 - 2 GTC
MacNeil / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 16
Dempsey / Lally
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 17
Cisneros / Edwards
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 13 - Winner GTC
Neiman / von Moltke
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 21
Canache / Pulmpelly
 
# 48 - 997 GT3 RSR - DNF
Miller / Holzer
# 66 - 997 GT3 Cup - DNF
Keating / Faulkner
# 67 - 997 GT3 Cup - 18
Bunting / Siedler
# 68 - 997 GT3 Cup - DNF
Carter / Estre
       
21/9     Austin International Sports Car Weekend
       
# 06 - 997 GT3 RSR - DNF
Braun / Long
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 24
Hedlund / Heylen
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 19
Sellers / Henzler
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 26
MacNeil / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 23 - 3 GTC
Dempsey / Lally
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 22 - 2 GTC
Cisneros / Edwards
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 27
Neiman / von Moltke
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 25
Canache / Pulmpelly
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 30
Miller / Holzer
# 66 - 997 GT3 Cup - 21 - Winner GTC
Keating / Faulkner
# 68 - 997 GT3 Cup - DNS
Courtney / Snow
       
5/10     Oak Tree Grand Prix at Virginia
       
# 06 - 997 GT3 RSR - 10 - 2 GT
Long / Braun
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 21
Hedlund / Heylen
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 16
Henzler / Sellers
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 19 - 2 GTC
MacNeil / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 23
Dempsey / Lally
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 20 - 3 GTC
Cisneros / Edwards
 
# 31 - 997 GT3 Cup - DNF
Cisneros / Giermaziak
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 22
Neiman / von Moltke
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 24
Pumpelly / Canache
# 48 - 997 GT3 RSR - DNF
Miller / Holzer
# 66 - 997 GT3 Cup - 18 - Winner GTC
Keating / Faulkner
       
19/10     Road Atlanta, Petit Le Mans
       
# 06 - 997 GT3 RSR - 16
Braun / Long / Christensen
 
# 10 - 997 GT3 Cup - DNF
Espenlaub / Putman / Law
 
# 11 - 997 GT3 Cup - 24 - 3 GTC
Hedlund / Heylen / Fogarty
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 8 - Winner GT
Sellers / Henzler / Tandy
 
# 22 - 997 GT3 Cup - 25
MacNeil / Bleekemolen / Bleekemolen
 
# 27 - 997 GT3 Cup - 23 - 2 GTC
Dempsey / Lally
 
# 31 - 997 GT3 Cup - 28
Armindo / Nielsen / Benitez Jr.
 
# 44 - 997 GT3 Cup - 26
Neiman / von Moltke / Sandberg
 
# 45 - 997 GT3 Cup - 22 - Winner GTC
Canache / Pumpelly / Snow
# 48 - 997 GT3 RSR - DNF
Miller / Holzer / Collard
# 66 - 997 GT3 Cup - DNF
Keating / Faulkner / Stanton