2011
American Le Mans Series
 
       
19/3     Sebring 12 Hours
       
# 011 - 997 GT3 Cup - 24
Ham / Blackett / Cumming
 
# 017 - 997 GT3 RSR - DNF
Sellers / Ragginger / Henzler
 
# 023 - 997 GT3 Cup - 34
Keen / Sweedler / Wong
 
# 030 - 997 GT3 Cup - 23 - 3 GTC
Edwards / Cisneros / Kauffmann
 
# 032 - 997 GT3 Cup - DNF
Sofronas / Seyffarth / Curtis
 
# 034 - 997 GT3 Cup - 29
LeSaffre / Davis / Faleta
 
# 044 - 997 GT3 RSR - 17
Law / Neiman / Holzer
 
# 045 - 997 GT3 RSR - 16
Bergmeister / Long / Lieb
 
# 048 - 997 GT3 RSR - DNF
Miller / Maassen / Rast
 
# 054 - 997 GT3 Cup - 21 - Winner GTC
Faulkner / Pappas / Bleekemolen
 
# 63 - 997 GT3 RSR - 39 - 2 GTE Am
Lietz / Roda / Ried
 
# 066 - 997 GT3 Cup - 22 - 2 GTC
Ende / Li / Pumpelly
 
   
  # 068 - 997 GT3 Cup - 25
von Moltke / Norman / Ludwig
# 077 - 997 GT3 Cup - 32
Stanton / Potter / Marsh
 
       
16/4     Tequila Patron ALMS at Long Beach
       
# 11 - 997 GT3 Cup - 21
Blackett / Ham
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 8
Henzler / Sellers
 
# 23 - 997 GT3 Cup - 17 - 2 GTC
Sweedler / Keen
 
# 32 - 997 GT3 Cup - DNF
Curtis / Sofronas
 
# 44 - 997 GT3 RSR - 14
Neiman / Law
 
# 45 - 997 GT3 RSR - DNF
Long / Bergmeister
 
# 48 - 997 GT3 RSR - DNF
Maassen / Miller
 
# 54 - 997 GT3 Cup - 15 - Winner GTC
Pappas / Bleekemolen
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 26
Ende / Pumpelly
# 68 - 997 GT3 Cup - DNF
Gaughan / von Moltke
# 77 - 997 GT3 Cup - 19 - 3 GTC
Potter / Stanton
       
9/7     Lime Rock Northeast Grand Prix
       
# 11 - 997 GT3 Cup - DNF
Thompson / Ham
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 13
Sellers / Henzler
 
# 23 - 997 GT3 Cup - 18 - 3 GTC
Sweedler / Leitzinger
 
# 32 - 997 GT3 Cup - 22
Sofronas / Welch
 
# 34 - 997 GT3 Cup - 30
LeSaffre / Van Lagen
 
# 44 - 997 GT3 RSR - 15
Neiman / Holzer
 
# 45 - 997 GT3 RSR - 8 - 2 GT
Long / Bergmeister
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 14
Miller / Maassen
 
# 54 - 997 GT3 Cup - 19
Pappas / Faulkner
# 66 - 997 GT3 Cup - 17 - 2 GTC
Ende / Pumpelly
# 68 - 997 GT3 Cup - 16 - Winner GTC
Piera / von Moltke
       
24/7     Grand Prix of Mosport
       
# 11 - 997 GT3 Cup - 27
Cumming / Ham
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 12
Henzler / Sellers
 
# 23 - 997 GT3 Cup - 26
Sweedler / Wong
 
# 44 - 997 GT3 RSR - 16
Neiman / Holzer
 
# 45 - 997 GT3 RSR - 21
Bergmeister / Long
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 19
Miller / Maassen
 
# 54 - 997 GT3 Cup - 25 - 3 GTC
Pappas / Faulkner
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 22 - Winner GTC
Ende / Pumpelly
 
   
  # 68 - 997 GT3 Cup - 23 - 2 GTC
Bunting / von Moltke
 
       
6/8     Mid-Ohio Sports Car Challenge
       
# 11 - 997 GT3 Cup - 26
Cumming / Ham
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 6 - Winner GT
Sellers / Henzler
 
# 23 - 997 GT3 Cup - 28
Sweedler / Keen
 
# 34 - 997 GT3 Cup - 30
LeSaffre / Davis
 
# 44 - 997 GT3 RSR - 18
Neiman / Law
 
# 45 - 997 GT3 RSR - 16
Bergmeister / Long
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 15
Maassen / Miller
 
# 54 - 997 GT3 Cup - 23 - 2 GTC
Pappas / Bleekemolen
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 22 - Winner GTC
Ende / Pumpelly
# 68 - 997 GT3 Cup - 31
Bunting / von Moltke
# 77 - 997 GT3 Cup - 24 - 3 GTC
Potter / Stanton
       
20/8     Road America Road Race Showcase
       
# 11 - 997 GT3 Cup - DNF
Ham / Thompson
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 15
Henzler / Sellers
 
# 23 - 997 GT3 Cup - DNF
Sweedler / Wong
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 25 - 3 GTC
Kauffmann / Cisneros / Edwards
 
# 32 - 997 GT3 Cup - 26
Sofronas / Welch
 
# 34 - 997 GT3 Cup - 27
Van Lagen / LeSaffre
 
# 44 - 997 GT3 RSR - 19
Holzer / Neiman
 
# 45 - 997 GT3 RSR - 13
Bergmeister / Long
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 17
Maassen / Miller
 
# 54 - 997 GT3 Cup - 23 - Winner GTC
Bleekemolen / Pappas
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 24 - 2 GTC
Ende / Pumpelly
 
# 68 - 997 GT3 Cup - 28
von Moltke / Di Guida
 
   
  # 97 - 997 GT3 Cup - 29
Heinemeier Hansson / Farnbacher
 
       
3/9     Baltimore Grand Prix
       
# 17 - 997 GT3 RSR - 6 - Winner GT
Henzler / Sellers
 
# 23 - 997 GT3 Cup - 20 - 2 GTC
Sweedler / Keen
 
# 34 - 997 GT3 Cup - 22
LeSaffre / Davis
 
# 44 - 997 GT3 RSR - 16
Law / Neiman
 
# 45 - 997 GT3 RSR - 26
Long / Bergmeister
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 11
Miller / Maassen
 
# 54 - 997 GT3 Cup - 19 - Winner GTC
Pappas / Bleekemolen
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 24
Ende / Pumpelly
 
   
  # 68 - 997 GT3 Cup - 23
Bunting / von Moltke
# 77 - 997 GT3 Cup - 21 - 3 GTC
Potter / Stanton
 
       
17/9     Laguna Seca, Monterey 6 Hours
       
# 11 - 997 GT3 Cup - 31
Ham / Thompson / Blackett
 
# 17 - 997 GT3 RSR - DNF
Sellers / Henzler
 
# 23 - 997 GT3 Cup - 27
Lewis / Sweedler / Wong
 
# 30 - 997 GT3 Cup - 30
Ragginger / Cisneros / Kauffmann
 
# 31 - 997 GT3 Cup - DNF
Faieta / Wagner / Avenatti
 
# 32 - 997 GT3 Cup - 28
Welch / Sofronas
 
# 34 - 997 GT3 Cup - 25 - 3 GTC
Faulkner / LeSaffre
 
# 44 - 997 GT3 RSR - 21
Holzer / Neiman
 
# 45 - 997 GT3 RSR - 11 - Winner GT
Long / Bergmeister
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 22
Maassen / Miller
 
# 54 - 997 GT3 Cup - 24 - 2 GTC
Bleekemolen / Pappas / Bleekemolen
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 23 - Winner GTC
Pumpelly / Ende / Ludwig
 
   
  # 68 - 997 GT3 Cup - 29
von Moltke / Di Guida / Buckler
# 911 - 997 GT3 R Hybrid - 10 - Winner HNC
Dumas / Lietz
 
       
1/10     Road Atlanta, Petit Le Mans
       
# 044 - 997 GT3 RSR - 19
Law / Neiman / Holzer
 
# 045 - 997 GT3 RSR - 11 - 2 GT
Bergmeister / Long / Pilet
 
# 11 - 997 GT3 Cup - DNS
Ham / Thompson / Blackett
 
# 17 - 997 GT3 RSR - 15
Sellers / Henzler / Ragginger
 
# 23 - 997 GT3 Cup - 28 - 2 GTC
Keen / Wong / Sweedler
 
# 48 - 997 GT3 RSR - 23
Miller / Maassen / Collard
 
# 54 - 997 GT3 Cup - 27 - Winner GTC
Bleekemolen / Pappas / Bleekemolen
 
# 63 - 997 GT3 RSR - DNF
Lietz / Bullit / Ried
 
# 66 - 997 GT3 Cup - 29 - 3 GTC
Ende / Pumpelly / Ludwig
# 68 - 997 GT3 Cup - 43
Norman / von Moltke / Keating
# 77 - 997 GT3 Cup - DNS
Potter / Stanton / Eversley