1975
World Championship for Makes
 
       
2/2     24 Hours of Daytona
       
# 4 - 911 Carrera RSR - 5°
Webbe / Dickinson / Theodoracopulos
 
# 5 - 911 Carrera RSR - 9°
Rojas / Rebaque / van Beuren Jr.
 
# 9 - 911 Carrera RSR - DNF
Bolanos / Jourdain / Heyer
 
# 11 - 911 Carrera RSR - - 2° GTO
Keyser / Sprowls / Contreras
 
# 13 - 911 Carrera RSR - 12°
Townsend / Thomas / Papke
 
# 14 - 911 Carrera RSR - 8°
Holbert / Forbes-Robinson
 
# 16 - 911 S - DNF
Spruell / Bean
 
# 23 - 911 Carrera RSR - - 3° GTO
Kemp / Baird
 
# 30 - 911 Carrera RSR - 4°
Bienvenue / Dyer
 
# 32 - 911 Carrera RSR - DNS
Greger / Sindel / Schmid
 
# 34 - 911 S - 13° - 2° GTU
Drolsom / Nagel
 
# 43 - 911 Carrera RSR - 6°
O'Steen / Helmick / Graves
 
# 44 - 911 S - 16°
Freyre / Naon / Garcia
 
# 45 - 911 S - DNF
Ramirez / Mutiz / Montalvo / Alvarez
 
# 51 - 914/6 - DNF
Jones / Kirby / Hotchkis
 
# 52 - 911 S - DNS
Punch / Rulon-Miller / Waugh
 
# 55 - 914/6 - DNS
Cutler
 
# 59 - 911 Carrera RSR - Winner - Winner GTO
Gregg / Haywood
 
# 60 - 911 S - 10° - Winner GTU
Bond / Rollin / Belperche
 
# 67 - 911 Carrera RSR - 15°
McClain / White
 
# 84 - 911 S - DNF
Selbert / Biggs
 
# 85 - 914/6 - 18°
Hulen / Coupland / Engels
 
# 89 - 911 S - DNF
Parish / Countryman / Secher
 
# 92 - 911 Carrera RSR - 11°
Tillson / Oest
 
   
  # 95 - 911 Carrera RSR - DNF
de Izaurieta / Tabe / Martinez
 
       
23/3     1000 Km di Mugello
       
# 6 - 908/03-6 Turbo - - 3° S - 3° S 3.0
Müller / van Lennep
 
# 7 - 908/03 Turbo - 16°
Kinnunen / Müller / van Lennep
 
# 9 - 908/03 Turbo - DNF
Jöst / Casoni
 
# 11 - 908/03 - 8°
Barth / Kraus / Casoni
 
 
# 44 - 911 Carrera RSR - 9° - Winner GT
Schurti / Hezemans / Fitzpatrick
 
# 45 - 911 Carrera RSR - 11° - 3° GT
Fitzpatrick / Hezemans / Schurti
 
# 46 - 911 Carrera RSR - DNF
Schön / Borri / Pelit
 
# 51 - 911 Carrera RSR - 12°
Bertrams / Wisell / Schickentanz
 
   
  # 52 - 911 Carrera RSR - 10° - 2° GT
Schickentanz / Bertrams / Wisell
# 54 - 911 Carrera RSR - DNF
Haldi / Béring
 
       
6/4     1000 Km de Dijon
       
# 7 - 908/03-6 Turbo - 9°
Müller / van Lennep
 
# 8 - 911 Carrera RSR - 7° - 2° GT
Schickentanz / Bertrams / Wisell
 
# 10 - 908/03 Turbo - - 2° S - 2° S 3.0
Jöst / Casoni
 
# 11 - 908/03 - DNF
Barth / Kraus
 
# 25 - 911 Carrera RSR - 11°
Godard / Rulon-Miller
 
# 26 - 911 Carrera RSR - 8° - 3° GT
Ballot-Léna / Wollek
 
# 27 - 911 Carrera RSR - DNQ
Borras / Moisson
 
# 28 - 911 Carrera RSR - DNQ
Vollery / Dorchy
 
# 29 - 911 Carrera RSR - DNF
Haldi / Béring / Dorchy
# 30 - 911 Carrera RSR - DNQ
Chateau / Cayeux
# 33 - 911 Carrera RSR - 5° - Winner GT
Fitzpatrick / Hezemans
       
20/4     1000 Km di Monza
       
# 5 - 908/03 Turbo - - 2° S - 2° S 3.0
Jöst / Casoni
 
# 6 - 908/03 - 5°
Barth / Kraus
 
# 7 - 908/03-6 Turbo - DNF
Müller / van Lennep
 
# 72 - 911 Carrera RSR - DNQ
Capra / Lepri
 
# 73 - 911 Carrera RSR - DNS
Schön / Pelit
 
# 74 - 911 Carrera RSR - DNF
Haldi / Béguin
 
# 75 - 911 Carrera RSR - DNQ
Berruto / Fossati
 
# 76 - 911 Carrera RSR - DNF
Kelleners / Heyer
 
# 77 - 911 Carrera RSR - 6°
Hezemans / Schurti / Fitzpatrick
 
# 78 - 911 Carrera RSR - 7°
Fitzpatrick / Hezemans / Schurti
 
# 79 - 911 Carrera RSR - DNF
Wisell / Bertrams / Schickentanz
 
# 81 - 911 Carrera RSR - 9°
Schickentanz / Bertrams / Wisell
 
 
# 82 - 911 Carrera RSR - DNQ
Vollery / Dorchy
# 83 - 911 Carrera RSR - DNQ
Bonomelli / Rulon-Miller
# 85 - 911 Carrera RSR - DNQ
Serblin
       
4/5     1000 Km de Spa
       
# 4 - 908/03-6 Turbo - DNF
Müller / Kinnunen
 
# 5 - 908/03 Turbo - DNF
Jöst / Casoni
 
# 6 - 908/03 - 7° - 3° S - 3° S 3.0
Barth / Casoni / Jöst
 
# 40 - 911 Carrera RSR - 8°
Bertrams / Wisell
 
# 41 - 911 Carrera RSR - 6° - 3° GT
Schickentanz / Bertrams / Wisell
 
# 42 - 911 Carrera RSR - 4° - Winner GT
Haldi / Béguin
 
# 43 - 911 Carrera RSR - 5° - 2° GT
Ballot-Léna / Andruet
 
# 44 - 911 Carrera RSR - 11°
Fitzpatrick / Schurti / Schenken
 
# 45 - 911 Carrera RSR - 9°
Hezemans / Schenken / Fitzpatrick
# 46 - 911 Carrera RSR - DNF
Ekberg / Simonsen
# 50 - 911 Carrera RSR - DNS
Chateau / Cayeux
# 52 - 911 Carrera RSR - DNF
Corthay / Morand
       
18/5     1000 Km di Enna, Coppa Florio
       
# 4 - 908/03 Turbo - - 3° S - 3° S 3.0
Jöst / Casoni
 
# 5 - 908/03 - NC
Barth / Kraus
 
# 7 - 908/03-6 Turbo - 7°
Kinnunen / Müller
 
# 47 - 911 Carrera RSR - 5° - 2° GT
Schickentanz / Bertrams / Wisell
 
   
  # 48 - 911 Carrera RSR - 4° - Winner GT
Bertrams / Wisell / Schickentanz
 
       
1/6     Int. ADAC 1000 Km Nürburgring
       
# 7 - 908/03-6 Turbo - - 3° S - 3° S 3.0
Müller / Kinnunen
 
# 9 - 908/03 Turbo - DNF
Jöst / Casoni
 
# 10 - 908/03 - 5°
Barth / Kraus
 
# 11 - KMW SP30 - DNF
Penker / Müller
 
# 12 - KMW SP30 - DNF
Müller-Perschl / Ertl
 
# 14 - KMW SP30 - DNQ
?
 
# 15 - KMW SP30 - DNF
Hild / Ahrens / Anspann
 
# 16 - KMW SP30 - DNQ
Schrieder / Hild
 
# 17 - GSL BS910 - 24°
Seidler / Reichle
 
# 18 - 907 - DNQ
Proebst / Schechinger
 
# 42 - 910 - DNQ
Muschak / Langjahr
 
# 51 - 911 Carrera RSR - 9° - 2° GT - 2° GT +1.6
Fitzpatrick / Hezemans / Schurti
 
# 52 - 911 Carrera RSR - 11° - 3° GT - 3° GT +1.6
Hezemans / van Lennep / Ballot-Léna

 
# 53 - 911 Carrera RSR - DNF
Schurti / Ludwig

 
# 54 - 911 Carrera RSR - 8° - Winner GT -
Winner GT +1.6
Kelleners / Heyer / Wollek
 
# 55 - 911 Carrera RSR - DNF
Wollek / Stenzel / Heyer

 
# 57 - 911 Carrera RSR - DNF
Brambring / Neuhaus
 
# 58 - 911 Carrera RSR - 14°
Schickentanz / Bertrams / Wisell
 
# 59 - 911 Carrera RSR - DNF
Bertrams / Wisell / Schickentanz
 
# 60 - 911 Carrera RSR - 20°
Haldi / Béguin
 
# 61 - 911 Carrera RSR - 21°
Zbinden / Dorchy
 
# 62 - 911 Carrera RSR - DNF
Rulon-Miller / Waugh
 
# 63 - 911 Carrera RSR - 12°
Ekberg / Larsson
 
# 64 - 911 Carrera RSR - DNF
Lundgardh / Simonsen
 
# 66 - 911 Carrera RSR - DNF
Konrad / Kannacher
# 67 - 911 Carrera RSR - DNF
Kauwertz / Drees
# 68 - 911 Carrera RSR - 16°
Sindel / Dören
# 69 - 911 Carrera RSR - 19°
Stocks / Holup
       
29/6     Zeltweg, Österreichring 1000 Km
        
# 4 - 908/03-6 Turbo - 9°
Müller / Kinnunen
 
# 5 - 908/03 Turbo - - 3° S - 3° S 3.0
Jöst / Casoni
 
# 6 - 908/03 - 4°
Barth / Kraus
 
# 9 - KMW SP30 - DNF
Hild / Schrieder
 
# 10 - KMW SP30 - DNF
Egermann / Penker
# 11 - KMW SP30 - DNF
Müller-Perschl / Schweiger
# 15 - 908/02 - 11°
Ortega / Ranft / Espinosa
# 35 - 911 Carrera RSR - 12° - Winner GT
Doppler / Felbermayr
       
13/7     6 Hours at the Glen
       
# 0 - 908/03-6 Turbo - DNS
Müller / Wietzes
 
# 8 - 908/03 Turbo - 4°
Jöst / Casoni
 
# 9 - 908/03 - DNF
Barth / Keyser
 
# 14 - 911 Carrera RSR - 7° - 2° GT
Holbert / Gregg
 
# 28 - 911 S - DNF
Weiss / Karl
# 74 - 911 Carrera RSR - 8° - 3° GT
Heimrath / Bartling
# 77 - 911 S - 10°
Jennings / Beasley
# 95 - 911 Carrera RSR - 5° - Winner GT
Hagestad / Haywood