ZUFFENHAUSEN LEGENDS

A SITE DEDICATED TO LEGENDARY RACING CARS FROM ZUFFENHAUSEN


OPEN WHEELERS

   WORLD FORMULA 1 CHAMPIONSHIP

1958
   1959   1960   1961   1962   1963   1964
1983   1984   1985   1986   1987   1991 

FORMULA 1 NON-CHAMPIONSHIP RACES

1961   1962   1963   1964

   FORMULA 2  

1957   1958   1959   1960  

WORLD FORMULA E CHAMPIONSHIP

2014-15   2015-16   2016-17   2017-18   2018-19   2019-20   2021   2022   2023  


   Indy Car  

1987   1988   1989   1990